Aktivity v minulosti


Pravidelně se zapojujeme do různých soutěží, ve kterých mohou naše děti ukázat své dovednosti, schopnosti a nadání. Každoročně se účastníme soutěže MISS a MISSÁK dětských domovů, kde téměř vždy obsazujeme přední místa.

Za zmínku stojí i pěvecká soutěž NEJMILEJŠÍ KONCERT, která se pořádá pro dětské domovy. I zde jsme zaznamenali několik úspěchů v oblastních kolech, dvakrát jsme postoupili do celostátního klání, a i přesto, že jsme neuspěli, naše vystoupení vždy zaujalo. Na předních pozicích se umisťujeme jak ve výtvarných, tak ve sportovních soutěžích (především ve sjezdovém lyžování, fotbale, fllorbale, v běhu, na kuličkiádě).
 
Vánoční pobyt na horách (Jánské Lázně, Husova Bouda) - děti, které nemohou trávit vánoční prázdniny ve své rodině, jezdí cca 15 let s ředitelkou na vánoční pobyt do Krkonoš. Obvykle v termínu od 21.12. do 27.12. Tohoto pobytu se účastní i Dětský domov Ostrava – Hrabová.
 
Dětský letní tábor v Barnově (ve Vojenském újezdu Libavá) – i na tento DLT se jezdí pravidelně již několik let. Akci pořádá ředitelka zařízení a také se jí účastní Dětský domov Ostrava – Hrabová.
 
Baldovec – prožitkový kurz zaměřený na netradiční aktivity pro různé skupiny účastníků. Všichni zúčastnění vždy označují tuto akci za velmi zdařilou. Kurz bývá částečně financován z grantů (MSK Ostrava, Nadace Terezy Maxové), dosud se uskutečnil v letech 2004, 2005 a 2006.

V letech 2008 a 2009 jsme srpnový prožitkový kurz přesunuli do centra STAN v Březové u Třebíče, kde nám perfektní technické i instruktorské zázemí poskytlo prostor pro opravdu kvalitní zážitkový pobyt, a věříme, že i naše děti si odsud odnesly hluboké zážitky.
 
MAKARSKA 2009– po letech se nám podařilo zajistit zahraniční rekreaci, kterou plně hradila Majetková, správní a delimitační unie. Určitě stojí za zmínku, protože se dětem líbila.
 
Tříkrálová sbírka – v letech 2002, 2003, 2007, 2008, 2009 i 2010 jsme se aktivně podíleli na charitativní sbírce v Budišově nad Budišovkou a okolí. 50% ze sbírky bylo vždy uloženo na účet zařízení.
 
Rychlý tučňák - 20.ledna 2010 proběhne ve Ski areálu v Horních Guntramovicích již třetí ročník závodu ve sjezdovém lyžování pro dětské domovy pod názvem "Rychlý tučňák 2010". Zúčastňuje se pravidelně mezi šesti až deseti dětských domovů z různých míst Moravskoslezského kraje. Akce bývá vydařená, neboť kromě měření sil jde také o přátelské setkání dětí, strejdů a tet. Z této soutěže už se stává velmi povedená tradice.
 
16. března 2007 se uskutečnil sraz dětí z Dětského domova Budišov nad Budišovkou, a to těch, které odešly do samostatného života v posledních 20 letech. Bylo to příjemné setkání, kterého se zúčastnili i bývalí zaměstnanci. Akci budeme pravidelně opakovat.
 
V roce 2009 jsme uspořádali již 3. ročník turnaje v malé kopané "BUDIŠEK CUP" pro dětské domovy. Turnaje se zúčastnilo 8 mužstev, naše mužstvo se umístilo na 1. místě.
 
V rámci enviromentální výchovy dětí a s výzvou pro ostatní spoluobčany města Budišov nad Budišovkou se 22.06.2007 a 04.10.2007 uskutečnil projekt "Čištění řeky Budišovky a městského lesoparku". Finance na tuto akci byly získány z projektu "Připoj se" Nadace Terezy Maxové. Tuto akci považujeme za velmi zdařilou a přínosnou a to i přesto, že účast spoluobčanů byla velmi mizivá.

V Budišově nad Budišovkou udržujeme podobný kontakt s Domem s pečovatelskou službou a Domovem důchodců. Děti při různých příležitostech (vánoce, Den matek apod.) vystupují v obou zařízeních s krátkým komponovaným programem, který připravují pod vedením vychovatelů a jejichž účelem je zejména potěšit a rozveselit staré, případně nemocné lidi.
 
Společné akce pořádáme také s Dětským domovem v Ostravě – Hrabové. Dlouhou tradici mají společné letní tábory ve VVP Libavá, vánoční a jarní lyžařské pobyty na horách a další akce. Děti z obou domovů jsou takto trvale v kontaktu a těší se na další vzájemná setkání.

 

Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Československé armády 718
74787 Budišov nad Budišovkou


556 305 136