DĚTSKÝ DOMOV V BUDIŠOVĚ N.B.

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ - PROJEKT PODPOŘENÝ V DOTAČNÍM PROGRAMU MSK

Prevence rizikového chování - projekt podpořený v dotačním programu MSK

Více zde: https://www.ddbudisov.cz/prevence-rizikoveho-chovani-projekt-podporeny-v-dotacnim-programu-msk/

Dětský domov v Budišově nad Budišovkou je školské zařízení, jehož účelem  je zajišťovat péči nezletilým dětem ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo do 26 let po dobu studia. Dětský domov zajišťuje  výchovnou, hmotnou a sociální péči o děti a mládež, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávána ve vlastní rodině.

Organizace i podmínky provozu jednotlivých rodinných skupin jsou plně v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově a vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy.

Všichni zaměstnanci našeho zařízení si plně uvědomují specifika potřeb a zájmů dětí ze sociálně narušených rodin a výchově věnují mimořádné úsilí. Zejména rozvoj samostatnosti a soběstačnosti dětí pokládáme za nejdůležitější oblast naší práce.

Dětský domov dětem poskytuje psychologickou a speciálně pedagogickou odbornou činnost. Umožňuje dětem nabýt dle svých možností a schopností určitý stupeň vzdělání. Pedagogové  vycházejí z uvědomění, že jsou neustále vzorem dětem jim svěřeným.


 

Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Československé armády 718
74787 Budišov nad Budišovkou


556 305 136