Studium na OPEN GATE - Boarding School

 Bezesporu největším úspěchem posledních let je přijetí dvou našich dívek na  osmileté gymnázium OPEN GATE - Boarding School v Babicích (Říčany u Prahy), kde studují již pátým rokem s vyznamenáním. Nemalé školné hradí Nadace EDUCA, která nám také vypomáhá s náročnou dopravou do OPEN GATE - Boarding School.
 

OPEN GATE - Boarding School je nestátní gymnázium se zaměřením na výuku živých jazyků. Je postaveno na principech školy kolejního typu s možností celoročního ubytování a stravování. Vyučuje podle vlastních učebních dokumentů, schválených MŠMT ČR.  
 
Intenzivní dvojjazyčná výuka přispívá k dokonalému osvojení angličtiny nejen v rovině komunikační, ale též akademické. Studenti mají mj. možnost složit před ukončením gymnázia mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.
 
Získání akademického vzdělání je kombinováno se snahou vychovávat všestranně kvalitní a vyrovnané osobnosti, které dovedou i svůj volný čas prožívat smysluplně a ku prospěchu svému i ostatních. OPEN GATE - Boarding School za tímto účelem nabízí širokou škálu zájmových aktivit podporujících znalosti získané při výuce, rozvíjejících tvořivost, tělesnou kondici, vztah k umění, přírodě i k praktickým činnostem.

www.opengate.cz/


Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Československé armády 718
74787 Budišov nad Budišovkou


556 305 136