PARTNERSKÁ ÚČAST DĚTSKÉHO DOMOVA NA REALIZACI MIKROPROJEKTU „ Otwarte serce dzieciom“

24.11.2016 12:07

Náš dětský domov se začátkem roku zapojil do mikroprojektu jako partner polského dětského domova.

Společné setkávání započalo již v únoru 2016, kdy jsme navštívili Dětský domov v Kuźni Raciborskiej. Zařízení nám bylo představeno paní ředitelkou a jejich zřizovatelem. V dubnu přijeli polští představitelé zase k nám do Budišova. Diskutovalo se o možnostech spolupráce v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia se snahou vytvořit společný projektový záměr, který bude zaměřen nejen na děti, ale i pedagogické pracovníky.

Polskou stranou byl vybrán k realizaci vypracovaných záměrů rekreační objekt AQUABRAX Szymocice. Zde proběhlo setkání pedagogů a postupně i všech dětí z obou dětských domovů. Pod názvem „Otwarte serce dzieciom“ je mnohému napovězeno. Našim, těžkým osudem „poznamenaným“ dětem, se snažíme pomoci různými metodami. V tomto případě měla pomoci metoda hippoterapie , která probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta či ergoterapeuta. Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Vše bylo o to snadnější, že většina dětí koně milují a z jízdy mají velkou radost.

První setkání pedagogických pracovníků se uskutečnilo v září a jeho účelem byla zejména výměna vlastních zkušeností , informací o systému péče o ohrožené děti v Polsku a Česku, rozdílech a podobnostech. K dispozici byla rovněž překladatelka, která občas vypomohla při složitějších tématech.

Pro děti byly připraveny 3 víkendové pobyty během října a počátkem listopadu. Koncepce každého víkendu byla podobná a šlo zejména o setkání s polskými dětmi a jejich vzájemnou interakci. Děti se měly možnost seznámit teoreticky i prakticky s chovem koní v místním jezdeckém klubu, individuálně se zúčastnit hippoterapie, shlédnout parkurové skákání, projet se povozem. Ubytování bylo zajištěno v moderních chatkách přímo v areálu jezdeckého klubu, takže ke koním to měly děti opravdu blízko. Kromě přednášky o správné péči o koně a názorných ukázek si mohly osobně vyzkoušet hřebelcování, čištění kopyt, sedlání a následně samozřejmě jízdu v jízdárně. Zajímavé bylo také povídání s trenérkou a dívkami z jezdeckého klubu a jejich odpovědi na naše zvědavé otázky: jak dlouho holky trénují, co je třeba udělat, aby se mohlo jezdit na závody, co musí jezdec zvládnout, aby byl dobrým jezdcem apod. Dvě děvčata z našeho dětského domova nakonec získala ocenění za aktivitu během hippoterapie.

Zbytek dne byl věnován společným hrám, při nichž se měly děti možnost lépe vzájemně poznat. Jazyková bariéra sice byla znát, ale i tak si děti všechny víkendové pobyty užily. Před odjezdem jsme využili možnosti navštívit také budovu partnerského polského dětského domova a děti se prohlédly, jak bydlí a žijí jejich noví kamarádi.

—————

Zpět


Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Československé armády 718
74787 Budišov nad Budišovkou


556 305 136