Přehled přípustných datových formátů dokumentů

Pro účely elektronického podání se akceptují soubory ve formátech:

 *.TXT (prostý text),

 *.RTF (dokument v textovém standardu RTF),

 *.PDF, *.PDF/A (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader),

 *.DOC, *.DOCX (dokument MS Word),

 *.XLS, *.XLSX (dokument MS Excel),

 *.PNG, *.JPG, *.TIFF, *.GIF (dokumenty běžných grafických formátů),

 *.ODT, *.ODS (dokumenty OpenOffice.org),

 *.DWG (dokument programu AutoCAD),

 *.WAV, *.MP3 (dokumenty digitálního záznamu zvuku),

 *.AVI, *.MPG, *.MPEG-1 a 2 (dokumenty digitálního obrazového záznamu),

 *.HTML (dokument pro web bez užití skriptovacích jazyků JavaScript apod.),

 *.ZFO (dokument elektronického formuláře).

Ostatní formáty souborů lze zasílat s rizikem, že mohou být vráceny, neboť naše zařízení nemá programové prostředky na jejich otevření.

Pro úsporu místa a dodržení povolené kapacity elektronického podání mohou být přílohy tohoto podání komprimovány archivátory souborů, a to ve formátech *.ZIP, *.RAR.

Maximální velikost přílohy datové zprávy však nesmí být větší než 20 MB.

Soubory mohou být také elektronicky podepsány.


Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Československé armády 718
74787 Budišov nad Budišovkou


556 305 136