Projekt TŘI SCHODY ve spolupráci s Nadací OKD

Spolupráce dětského domova s Nadací OKD

 

Projekt TŘI SCHODY, který v současné době probíhá v našem dětském domově, je podpořený grantem Nadace OKD. Jedná se o 3-etapový program pro rozvoj osobnostních, praktických a komunikačních dovedností sociálně znevýhodněných dětí v ústavní péči. Jeho součástí je například využití muzikoterapie a dramatických dílen, adrenalinový kurz v přírodě s využitím prvků zážitkové pedagogiky nebo kurz digitální fotografie pro děti.

Cílem jednotlivých aktivit je snaha o nápravu handicapů a rozvoj pracovních a sociálních kompetencí, překonávání překážek, snížení agresivity a podpora schopnosti vytvářet „normální“ vztahy s okolím.

Doba realizace projektu je červen 2012 - duben 2013.

Aktuality z projektu budou průběžně zveřejňovány zde.

 

11.8. - 20.8.2012 Adrenalinový týden v Březové u Třebíče

 

Srpnový desetidenní pobyt v přírodě postavený na principech zážitkové pedagogiky; adrenalinové sporty, lanové aktivity, komunikace, vztahové hry, dramatické a výtvarné aktivity.  Zúčastnilo se jí celkem 20 dětí z našeho domova, místem konání bylo středisko netradičních aktivit ISTAN Březová. Děti zde nejen trávily volný čas bez jakéhokoliv náznaku nudy, ale v principech jednotlivých aktivit byla zakomponována také snaha o nápravu handicapu a rozvoj pracovních a sociálních kompetencí, překonávání překážek, snížení agresivity a podpora schopnosti vytvářet "normální" vztahy s okolím.

 

Líbí se Vám fotky? Více jich najdete v galerii na tomto místě.

Jak jsme prožili deset dní plného adrenalinu

V měsíci srpnu se náš Dětský domov ve spolupráci s SVČ Budišov nad Budišovkou zúčastnil desetidenního adrenalinového pobytu ve středisku ISTAN v Březové u Třebíče. Jednalo se o součást projektu podpořeného Nadací OKD. V těchto deseti dnech jsme si opravdu hodně užili. Jelikož jely všechny děti z našich dvou domečků, museli jsme se rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina byla složená z velkých dětí a ve druhé byli naši nejmenší - a že jich teď máme v domově hodně. Velké děti si pod vedením instruktora Kuby a Pepy Poljaka během deseti dnů sáhly opravdu až na dno svých sil, a to během nejrůznějších adrenalinových sportů. Celý pobyt byl pojatý svým programovým zaměřením jako prožitkový, a to v mnoha úrovních. Kromě značně adrenalinových aktivit, jako jsou např. lanové centrum, lanovka či lezecká stěna, měly děti možnost realizovat se také v komunikačních, dramatických a výtvarných oblastech. A že to stálo za to - posuďte sami: sjezd na lanovce do jezera, lezení na cvičné stěny, lezení ve výškách v lanovém centru, opičí dráha pro vojáky, paintball a airsoft. Celých deset dnů se neslo v duchu názvu „Stopařův průvodce po Galaxii“, takže nás čekala i jedna velká noční hra s VOGONY, která opravdu stála za to. Vytížení dětí po celý den, bez jakéhokoli náznaku nudy, je výborným nápravným a snad i terapeutickým prostředkem. Na rozdíl od rekreací typu „ležíme u vody“ zde vyniknou jednotlivé charaktery dětí, jejich schopnosti, reakce, samostatnost a komunikace.

Druhá skupinka dětí pod vedením tety Hanky, tety Leony a strejdy Jindry se věnovala lehčím aktivitám. Ale i tak jsme dostali možnost vyzkoušet si jízdu na raftech na jezeře, malou opičí dráhu, zajet na výlet do Třebíče na historické slavnosti, postavit domeček v lese z mechu a kapradí a na závěr jsme si všichni prožili stezku odvahy se sladkou odměnou od hodné víly.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo nám umožnili si těchto deset dní s dětmi opravdu užít.

Jindřich Bláha, pedagogický pracovník DD

 

léto 2012 - MUZIKOTERAPIE - seznamování s bubínky :-)

Už v lednu 2012 se nám podařilo vytvořit místnost pro hudební a výtvarné aktivity, která byla postupně dovybavena hudebními nástroji - z vlastních prostředků i díky nápadům paní Dolejší z KRAFT FOODS. V létě tak mohlo začít seznamování malých i velkých dětí s rytmickou hudbou - perkuse djembe, bonga, cajon, tamburína, nejrůznější shakery. Samozřejmě, že to bylo pořádně slyšet po celém domově :-)))


10.9.2012 - účast ve fotografické soutěži  ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem "Příroda"

 

KURZ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ


Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Československé armády 718
74787 Budišov nad Budišovkou


556 305 136