"FOTIT MůŽE KAŽDÝ" :-)

Výstava fotografických prací dětí z našeho dětského domova

Podpořeno Nadací OKD

Výstava fotografií s názvem Fotit může každý   je k shlédnutí v Kulturním domě v Budišově nad Budišovkou v přízemí u malého sálu.

Jde o první „tvůrčí“ J pokusy z kurzu digitální fotografie pro děti z našeho dětského domova, který byl realizován díky podpoře NADACE OKD.

Nejsme fotografové – jen jsme si zkusili, jaké to je zachytit svět kolem nás z různých pohledů a v různých okamžicích. Přijďte se podívat a na pár minut zastavit, inspirovat, podivit, pobavit nebo i zklamat – vše je dovoleno. 

Děti se naučily ovládat základní funkce digitální zrcadlovky s důrazem na vlastní nápady a kreativitu – hledání a zachycení zajímavých okamžiků, práce se světlem , kompozicí, exp.časem a clonou, digitální úpravy fotografií.

V rámci  netradičního fotografování jsme si vyzkoušeli fotografování na matnici dvouoké zrcadlovky (v našem případě Flexaret),  z krabice a voskového  papíru jsme si  vyrobili malý softbox (světelnou kostku) na focení zátiší a produktové fotografie.

Užili jsme si výletů v noci při focení na dlouhý expoziční čas a malování světlem, ukázali si, jak upravovat snímky do podoby digitální litografie nebo kyanotypie.

Bloudili jsme Budišovem s reprodukcemi starých fotek a hledali přesná místa, odkud byly tenkrát pořízeny  – pokusili jsme se je vyfotit a upravit do stejné kvality a rozměru, aby lépe vyniklo, co je stejné a co se změnilo.

Dostali jsme se na různá místa, užili si spoustu legrace a nápadů a hodláme v tom pokračovat – mnohé jsme si totiž nechali napříště.

Projekt Tři schody podpořený Nadací OKD probíhal v našem dětském domově od května 2012. Jednalo se o 3-etapový program pro rozvoj osobnostních, praktických a komunikačních dovedností sociálně znevýhodněných dětí v ústavní péči. Jeho součástí bylo například využití muzikoterapie a dramatických dílen, vytvoření autoportrétu, prvky zážitkové pedagogiky nebo adrenalinový kurz v přírodě.


Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Československé armády 718
74787 Budišov nad Budišovkou


556 305 136