Projekt od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2014 realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace ve spolupráci s 16 dětskými domovy Moravskoslezského kraje.


Záměrem projektu je zejména podpora adaptace, resocializace a osamostatňování dětí s nařízenou ústavní výchovou v 16 dětských domovech, které jsou zřizovány Moravskoslezským krajem, pro vytvoření optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj dítěte dle jeho individuálních potřeb umožňujících jeho plnohodnotné zapojení do života společnosti při současném zvýšení profesionality pracovníků dětských domovů.

Aktivity projektu chtějí:
1.   přispět k začlenění dětí s nařízenou ústavní výchovou do běžných sociálních struktur, zvýšit jejich sociální kompetence a posílit jejich sociální vazby vzděláváním pracovníků a vedoucích pracovníků dětských domovů
2.   napomoci řešení obtížných životních situací dětí s nařízenou ústavní výchovou a zmenšit negativní dopady vyplývající z jejich situace
3.   připravit děti s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života
4.   podpořit vzájemné sdílení a předávání zkušeností z praxe ústavní výchovy

 

 

 Vím co chci - Vím, jak na to.pdf (452 kB) 

 


Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace

Československé armády 718
74787 Budišov nad Budišovkou


556 305 136